TERZANI

EST. 1972 / ITALY 義大利

意大利燈具品牌 TERZANI 於 1972 年成立於意大利佛羅倫斯,致力於將傳統意大利工藝與現代技術相結合,製作出融合藝術、奢華與設計感的燈飾。TERZANI 憑借最新、最著名的系列邁出了革新進程的下一步,以一個工業領導者的身份為燈飾行業的未來創造適宜的發展環境,在此環境下 TERZANI 將註意力集中在新的創意上,繼續重新定義奢華燈具創造之路。

39 個商品

39 個商品

預購商品
快速預覽
ABACUS 吊燈
TERZANI
預購商品
快速預覽
ABACUS 壁燈
TERZANI
預購商品
快速預覽
ABACUS 橫式吊燈
TERZANI
預購商品
快速預覽
ANGEL FALLS 吊燈
TERZANI
預購商品
快速預覽
ANISH 圓形吊燈
TERZANI
現貨商品
快速預覽
ARGENT 吊燈
TERZANI
預購商品
快速預覽
ARGENT 吸頂燈
TERZANI
預購商品
快速預覽
ARGENT 壁燈
TERZANI
預購商品
快速預覽
ARGENT 桌燈
TERZANI
預購商品
快速預覽
ARGENT 橫式吊燈
TERZANI
預購商品
快速預覽
ATLANTIS 吊燈
TERZANI
預購商品
快速預覽
ATLANTIS 壁燈
TERZANI
預購商品
快速預覽
ATLANTIS 橫式吊燈
TERZANI
預購商品
快速預覽
CORE 圓形吊燈
TERZANI
現貨商品
快速預覽
DOODLE 吊燈
TERZANI
現貨商品
快速預覽
DOODLE 壁燈
TERZANI
預購商品
快速預覽
DOODLE 橫式吊燈
TERZANI
預購商品
快速預覽
DOODLE 立燈
TERZANI
預購商品
快速預覽
EPOQUE 吊燈
TERZANI
預購商品
快速預覽
EPOQUE 垂直吊燈
TERZANI
預購商品
快速預覽
ETOILE 壁燈
TERZANI
預購商品
快速預覽
GAIA 橫式吊燈
TERZANI
現貨商品
快速預覽
HUGO 立燈
TERZANI
預購商品
快速預覽
I LUCCI ARGENTATI 壁燈
TERZANI
預購商品
快速預覽
I LUCCI ARGENTATI 橫式吊燈
TERZANI
預購商品
快速預覽
ICEBERG 吊燈
TERZANI
現貨商品
快速預覽
MIZU 吊燈
TERZANI
預購商品
快速預覽
MOIRÉ 吊燈
TERZANI
預購商品
快速預覽
OSCAR 桌燈
TERZANI
預購商品
快速預覽
SOSCIK 吊燈
TERZANI
現貨商品
快速預覽
SOSCIK 吸頂燈
TERZANI
預購商品
快速預覽
STREAM 吊燈
TERZANI
現貨商品
快速預覽
STREAM 吸頂燈
TERZANI
現貨商品
快速預覽
STREAM 壁燈
TERZANI
預購商品
快速預覽
STREAM 橫式吊燈
TERZANI
預購商品
快速預覽
STREAM 立燈
TERZANI
預購商品
快速預覽
VOLVER 圓形吊燈
TERZANI
預購商品
快速預覽
VOLVER 橫式吊燈
TERZANI
預購商品
快速預覽
WABI 壁燈
TERZANI