TERZANI

EST. 1972 / ITALY 義大利

意大利燈具品牌 TERZANI 於 1972 年成立於意大利佛羅倫斯,致力於將傳統意大利工藝與現代技術相結合,製作出融合藝術、奢華與設計感的燈飾。TERZANI 憑借最新、最著名的系列邁出了革新進程的下一步,以一個工業領導者的身份為燈飾行業的未來創造適宜的發展環境,在此環境下 TERZANI 將註意力集中在新的創意上,繼續重新定義奢華燈具創造之路。

39 個商品

39 個商品

預購商品
快速預覽
ABACUS 吊燈
TERZANI
FROM NT$ 53,000
預購商品
快速預覽
ABACUS 壁燈
TERZANI
NT$ 46,000
預購商品
快速預覽
ABACUS 橫式吊燈
TERZANI
FROM NT$ 238,000
預購商品
快速預覽
ANGEL FALLS 吊燈
TERZANI
FROM NT$ 123,000
預購商品
快速預覽
ANISH 圓形吊燈
TERZANI
FROM NT$ 172,000
現貨商品
快速預覽
ARGENT 吊燈
TERZANI
FROM NT$ 49,800
預購商品
快速預覽
ARGENT 吸頂燈
TERZANI
FROM NT$ 50,700
預購商品
快速預覽
ARGENT 壁燈
TERZANI
FROM NT$ 50,700
預購商品
快速預覽
ARGENT 桌燈
TERZANI
FROM NT$ 49,300
預購商品
快速預覽
ARGENT 橫式吊燈
TERZANI
FROM NT$ 225,000
預購商品
快速預覽
ATLANTIS 吊燈
TERZANI
FROM NT$ 756,000
預購商品
快速預覽
ATLANTIS 壁燈
TERZANI
FROM NT$ 89,600
預購商品
快速預覽
ATLANTIS 橫式吊燈
TERZANI
FROM NT$ 880,000
預購商品
快速預覽
CORE 圓形吊燈
TERZANI
FROM NT$ 315,000
現貨商品
快速預覽
DOODLE 吊燈
TERZANI
FROM NT$ 32,500
現貨商品
快速預覽
DOODLE 壁燈
TERZANI
NT$ 28,000
預購商品
快速預覽
DOODLE 橫式吊燈
TERZANI
NT$ 158,000
預購商品
快速預覽
DOODLE 立燈
TERZANI
FROM NT$ 146,000
預購商品
快速預覽
EPOQUE 吊燈
TERZANI
FROM NT$ 1,149,000
預購商品
快速預覽
EPOQUE 垂直吊燈
TERZANI
FROM NT$ 846,000
預購商品
快速預覽
ETOILE 壁燈
TERZANI
NT$ 60,500
預購商品
快速預覽
GAIA 橫式吊燈
TERZANI
FROM NT$ 149,000
現貨商品
快速預覽
HUGO 立燈
TERZANI
NT$ 148,000
預購商品
快速預覽
I LUCCI ARGENTATI 壁燈
TERZANI
FROM NT$ 68,100
預購商品
快速預覽
I LUCCI ARGENTATI 橫式吊燈
TERZANI
FROM NT$ 210,000
預購商品
快速預覽
ICEBERG 吊燈
TERZANI
現貨商品
快速預覽
MIZU 吊燈
TERZANI
FROM NT$ 26,800
預購商品
快速預覽
MOIRÉ 吊燈
TERZANI
FROM NT$ 315,000
預購商品
快速預覽
OSCAR 桌燈
TERZANI
FROM NT$ 22,500
預購商品
快速預覽
SOSCIK 吊燈
TERZANI
現貨商品
快速預覽
SOSCIK 吸頂燈
TERZANI
FROM NT$ 258,000
預購商品
快速預覽
STREAM 吊燈
TERZANI
現貨商品
快速預覽
STREAM 吸頂燈
TERZANI
現貨商品
快速預覽
STREAM 壁燈
TERZANI
FROM NT$ 68,000
預購商品
快速預覽
STREAM 橫式吊燈
TERZANI
預購商品
快速預覽
STREAM 立燈
TERZANI
FROM NT$ 245,000
預購商品
快速預覽
VOLVER 圓形吊燈
TERZANI
預購商品
快速預覽
VOLVER 橫式吊燈
TERZANI
預購商品
快速預覽
WABI 壁燈
TERZANI
FROM NT$ 14,500